Přihláška ke členství

12.10.2013 06:36

Přihláška ke členství v občanském sdružení

Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská – Odry

 

 

Jméno a příjmení člena (zákonného zástupce dítěte):

Bydliště:

Město:

PSČ:

Telefon (mobil):

Telefon (do zaměstnání):

E-mail:

Jméno a příjmení dítěte a označení třídy v době podání přihlášky:

Vyplněním této přihlášky ke členství prohlašuji, že jsou mi známy stanovy sdružení a souhlasím s nimi. Dále souhlasím, aby osobní údaje mé a mého dítěte, uvedené v této přihlášce zpracovávalo Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská – Odry v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

 

 

……………………………………….

Datum a podpis žadatele o členství:

—————

Zpět


Kontakt

Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská - Odry

604 578 102