Kdo jsme

12.10.2013 06:37

Sdružení rodičů vzniklo z iniciativy rodičů a ředitele základní školy Pohořská v Odrách. Cílem sdružení je:

  • napomáhat vedení školy, učitelskému sboru, žákům a jejich rodičům dobrovolnou činností svých členů, včetně pomoci materiální, finanční a pomoci při organizaci školních a mimoškolních aktivit a při propagaci a prezentaci školy
  • seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování
  • podílet se na činnosti školní samosprávy a podporovat požadavky školy vůči orgánům státní správy, samosprávy, případně jiným organizacím.

Rodičům, kteří mají zájem o dění související s fungováním ZŠ Pohořská v Odrách doporučujeme sledovat tyto stránky, případně se angažovat ve sdružení a stát se jejím členem. Stanovy sdružení jsou na těchto stránkách k nahlédnutí a taktéž zde naleznete přihlášku potřebnou k členství ve sdružení.

Tyto stránky jsou provozovány Sdružením rodičů při ZŠ Pohořská - Odry.

—————

Zpět


Kontakt

Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská - Odry

604 578 102